Nedir

Nükleoplasti Nedir?

Nükleoplasti nedir? Modern bel, boyun fıtığı tedavi yöntemi Nükleoplasti disk (bel-boyun) fıtığı tedavisi için geliştirilmiş ameliyat dışı girişimsel bir yöntemdir. Nükleoplasti bel fıtığı tedavisinde güvenilir, bilimsel ve etkili bir yöntemdir.

Nükleoplasti tedavisi: Omurga disk fıtık kaynaklı ağrının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Fıtıklarda oluşan boyun, omuz, kol, sırt, bacak ağrısının tedavisi için bir çok müdahale yapılabilmektedir.

Nükleoplasti Ne Demek? Anlam olarak diskin merkezinde bulunan jel kıvamında bir madde olan nükleus pulpozus’un çıkarılmasıdır. Diskin dış yüzünü anulus adı verilen bir kemer sarmaktadır. Bu kemerin açılması ve nükleusun dışarıya fırlayarak sinirlere baskı yapmasıyla bel fıtığı oluşur.

Nükleoplasti uygulaması disk olan bölgede kesik oluşturmayı gerektirmez. Bu uygulama için özel geliştirilmiş bir iğne görüntüleme yöntemi eşliğinde diske yerleştirilir. Bu iğnenin içinden geçirilen bir elektrot disk içine ulaştırılır. Bu elektrot yardımıyla ısı oluşturularak diskin içindeki jel kıvamındaki madde çıkarılır.

Kimlere nükleoplasti yapılır?

 • Spinal kanalın sagital çapının %33’ünden daha az yer kapladığı vakalarda MRI ile ölçülmüş disk hernisi ve bacak ağrısı mevcudiyetinde,
 • Disk herni (fıtık) ağrısının 6 haftadan daha uzun süre konservatif tedaviye cevap vermediği hastalarda,
 • Aksiyel ve/veya bacak ağrısı ortaya çıkaran pozitif diskogram mevcudiyetinde nükleoplasti yapılır.

Nükleoplasti; lokal anestezi altında uygulanan yeni ve modern bir tedavi yöntemidir.

Nükleoplasti nasıl uygulanır?

Nükleopasti hastanelerde, ameliyathane koşullarında fluoroskopi adı verilen görüntüleme yöntemi eşliğinde uygulanır. İşlem sırasında hasta yüz üstü yatar. Hastanın uygulama esnasında rahatsızlık çekmemesi için sedasyon uygulanır.

Bu durumda hasta işlem sırasında ağrı ve herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Ayrıca işlemin yapılacağı bölgeye lokal anestezik ilaç da yapılır. İşlem tamamen steril koşullarda ve tek kullanımlık malzeme ile yapılır.

İşlem ne kadar sürer? Nükleoplasti yaklaşık 30-45 dakika süren bir uygulamadır.

İşlem sonrası ne yapılmalıdır?

İşlemin uygulandığı hastalar operasyon günü ve sonrasındaki 48 saat içinde dinlenmeleri gerekiyor. İlk hafta ağır işlerde çalışmak, araba kullanmak, ağırlık kaldırmak ve eğilmek gibi beli zorlayacak aktivitelerden kaçınılmalıdır. ugyulamadan sonraki 2’ci haftada fizik tedaviye başlanabilir.

Nükleoplastinin riskleri ve yan etkileri nelerdir?

Nükleoplasti genel olarak güvenli bir işlemdir. Ancak, tüm işlemler gibi nükleopastinin de bir takım yan etkileri olabilir. En sık görülen yan etki, geçici ağrıdır. Enfeksiyondan korunmak için işlem steril koşullarda ve tek kullanımlık malzeme ile yapılır. İşlem görüntüleme eşliğinde yapıldığından daha ciddi komplikasyon görülmez. En sık görülen yan etki, geçici ağrıdır.

Sonuç

 • Ameliyat değildir.
 • Uygun vakalarda tedavi için tek başına yeterlidir.
 • Lokal anestezi altında uygulanır.
 • Hastanede yatmayı gerektirmez.
 • Hasta 2-3 gün sonra işine dönebilir.

Nükleoplasti nasıl yapılır?

PERC-D iğne çubuğu ile disk içine girilerek radyofrekans enerjisi geçirgen çubuğun tepesindeki elektrodun etrafında 40-70 derece ısı oluşturulur.

Oluşturulan ısı, bölgedeki disk içeriğinde bulunan pek çok element molekülünü ve moleküler bağları ayrıştıran bir enerjidir. Ayrışım sonucu oluşan gazlar introduser iğne aracılığıyla disk içeriğinden buharlaşarak uzaklaşır.

Disk içeriğinin buharlaşmasıyla ortaya çıkan basınç azalması, diskin dışa fırlayan kısmının disk içine doğru çekilmesini sağlar. Bu yöntemle yaklaşık olarak 1 cc disk içeriği boşaltılır.

Nükleoplastinin başarı oranı nedir?

Bilimsel çalışmalar yöntemin başarı oranını %80’in üzerinde göstermektedir.

Nükleoplasti öncesi neler yapılmalıdır?

 • Hastada mevcut grip, sinüzit veya benzeri bir enfeksiyon ya da sebebi saptanmamış yüksek ateş ekarte edilmelidir.
 • Aspirin, Coraspin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve gingko biloba içeren Tebokan, Bilokan türü ilaçlar 10 gün önceden kesilmelidir.
 • Kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçlar an en az 1 hafta önceden kesilmelidir.
 • Girişimden 5 saat öncesine kadar herhangi katı-sıvı gıda, su ve çay vb tüketilmesinin kesilmesi gerekir.
 • Hastalara mutlaka bir refakatçi eşlik etmelidir.

Nükleoplasti nasıl yapılır?

Girişim steril ve aseptik olarak ameliyathanede C-kollu skopi ile sürekli görüntüleme altında yapılır. Uygulama yaklaşık 60 dk. sürer.

 • Hasta, nükleoplasti tedavisi için gerekli şartları taşıyorsa, lokal anestezi ile ameliyata alınır.
 • Nükleoplasti’de özel bir iğne yardımıyla taşan ve baskı yapan disk mesafesine girildikten sonra lazer cihazının özel probu yerleştirilerek 10 dakikalık buharlaştırma işlemi uygulanıyor.
 • Yöntem sayesinde, ayakta servise alınan hastalar, 1 saat sonrada taburcu olarak günlük yaşantısına dönebiliyor.

Nükleoplasti sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

 • Hastanın 1 kaç gün istirahat etmesi, yürüyüşü bir kerede 10-20 dakikadan fazla olmayacak şekilde ayarlaması gerekir.
 • En az 48 saat boyunca araba kullanılmamalıdır.
 • İlk 2 hafta boyunca ağır kaldırılmamalıdır.
 • Alt sırt bölgesinin kıvrılması ve eğilmesinden sakınılmalı, girişimi takip eden 12 hafta boyunca masaj yaptırılmamalıdır.
 • Nukleoplasti sonrası 2-3. haftadan itibaren nazik fleksiyon ve ekstansiyon egzersizlerine, 3-5. haftadan itibaren fizik tedaviye başlanmalıdır.

Nükleoplasti kimlere yapılmaz?

 • Spinal kanal çapının sagittal olarak %33’ünden daha fazla yer kaplayan disk hernilerinde,
 • Spinal stenoz, spondilolistezis, spinal kırık veya tümör varlığında,
 • Koagulopati durumunda nükleoplasti yapılmaz.
 • Disk alanının %50’den daha fazla daralması
 • Ekstrüde ve sekestre diskler
 • Relatif kontrendikasyon olarak obesite
 • Spinal stenoz veya spondilolistezis
 • Spinal kırık veya tümör

Nükleoplasti sonrası ne olur?

Nukleoplasti tedavisi sonrası hastalar aşağıda belirtilen kuralları uygulamak üzere eve gönderilir. Yan etkileri çok seyrektir. Sinir hasarı, kanama gibi ciddi sorunlara neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Enfeksiyon ise oldukça çok az görülen bir durumdur.

 • 1-3 gün istirahat, sınırlı oturma ve bir kerede 10-20 dakikadan fazla olmamak koşulu ile yürüme egzersizleri
 • En az 48 saat boyunca araba kullanılmayacak
 • İlk 2 hafta boyunca 2.5-5 kg’dan fazla ağırlık kaldırılmayacak
 • Alt sırt bölgesi kıvrılmayacak ve eğilmeyecek
 • İşlemi takip eden 12 hafta boyunca masaj veya traksiyon bölgeye uygulanmayacak
 • 2-3. haftada başlayan nazik fleksiyon ve ekstansiyon ev egzersizleri
 • Nukleoplasti sonrası 3-5. haftada daha önceki fizik tedavilerden birine başlanabilir
 • Taburcu edildikten sonra bireysel ev egzersiz programları günlük temeller üzerine uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu