Erkek Bebek İsimleri

A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

A ile başlayan erkek bebek isimleri, anne-babaların yeni doğan oğulları için seçtikleri en önemli kararlardan biridir. İsim seçimi, çocuğun kişiliğini ve kimliğini yansıtacak önemli bir faktördür ve Türk kültürüne özgü isimler de bu seçenekler arasında yer alır.

Türk kültürü, zengin bir isim hazinesine sahiptir ve A harfiyle başlayan birçok erkek ismi bu kültüre özgüdür. Bu isimler, genellikle Türk tarihinde önemli yer tutan kahramanlar, liderler ve bilim insanları gibi isimlerden esinlenir.

Türkiye’de en yaygın kullanılan erkek isimlerinden biri olan Ali, yüce ve ulu anlamıyla güçlü bir isimdir. Ahmet, çok övülmüş anlamına gelir ve ülkemizde çok sık kullanılan bir diğer isimdir. Ayrıca, Atakan, Alper, Adem, Aydın ve Aziz gibi isimler de Türk kültürüne özgü A harfiyle başlayan erkek isimlerindendir.

Bu nedenle, anne-babaların bebeğine verecekleri isim seçimi, çocuklarının kişiliği, toplumsal kimliği ve Türk kültürüyle olan bağını yansıtacak şekilde düşünülmelidir. Ayrıca, isim seçimi sırasında anlam, telaffuz ve yazılış gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Abbas: Aslan, kahraman
Abdi: İtaat eden
Abdulaziz: İzzet, kudret, şeref sahibi Allah’ın kulu
Abdulbaki: Ezelden ebede varolan Allah’ın kulu
Abdulhamit: Hamd olunan Allah’ın kulu
Abdulkerim: Çok cömert olan Allah’ın kulu
Abdullah: Allah’ın kulu
Abdurrahman: Rahmet sahibi Allah’ın kulu
Abidin: İmanlı, inançlı, çok ibadet eden.
Abuzer: Altın suyu, altın suyu gibi parlak
Acahan: Amca, saygıdeğer, büyük
Acar: Cesur, becerikli
Aclan: Hızlı, aceleci
Adal: Nam kazan, ün al
Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan
Adıvar: Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış
Adil: Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Affan: Haramdan uzak olan
Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han’ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı
Afşin: Tuğrul bey ve alpaslan döneminde anadolu’nun ele geçirilmesinde yeri olan ünlü türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı, silah, zırh
Agah: Bilgili, uyanık
Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse, eski türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san
Ağan: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız
Ağaner: Akanyıldız gibi güzel er, akaner
Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
Ahmed: Çok övülmüş, Methedilmiş, HZ. Muhammed’in isimlerinden biri ‘Türk dili kurallarında d harfi t olarak kullanılır.’
Ahmet: Övülmüş, Methedilmiş
Akad: Doğruluğuyla tanınmış, dürüst
Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın
Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
Akanay: Akıp giden ay
Akaner: Akıp giden yiğit
Akar: ‘akmak’ eylemini yapar
Akarsu: Dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı
Akartuna: Akıp giden tuna irmağı
Akartürk: Su gibi akıcı türk
Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu
Akat: Bkz. Akad
Akatay: Temiz ve herkesçe bilinen kimse
Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa
Akaydın: Temiz ve aydınlık, ak aydınlık
Akbatu: Temiz ve güçlü
Akbatur: Namuslu ve yiğit
Akbay: Namuslu ve varsıl, mısır türk kölemenlerinden bir kişi
Akbayar: Namuslu, temiz ve yüce
Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey
Akbek: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ
Akbel: Ak, beyaz, ile ‘bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen ‘bel’ sözcüğünden oluşan bir ad
Akbilge: Lekesiz ve bilge, temiz bilge
Akbora: Ak yel, ak fırtına
Akbudak: Ak renkli budak
Akbulut: Beyaz bulut, pamuk bulut
Akburç: Ak renkli ak renkli kale burcu
Akburçak: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü
Akcan: Temiz can
Akça: Oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca
Akçakaya: Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya
Akçakıl: Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş
Akçal: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan
Akçalı: Beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin
Akçasu: Ak su, duru su
Akçay: Duru çay, ak su
Akçayel: Anadolu’nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel
Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl
Akçınar: Bir çınar türü
Akçit: Ak güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz
Akdağ: Anadolu’nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ
Akdal: Beyaz dal
Akdamar: Beyaz damar, akan damar
Akdemir: Döğme demir
Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz
Akdik: Ak renkte ve dik
Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç
Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş
Akdoğdu: (Beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse
Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş
Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu
Akdora: Ak renkte dağ tepesi, ak doruk
Akdoruk: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi
Akduman: Beyaz duman
Akdur: Ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak
Akel: Eli temiz, güvenilir
Aker: Namuslu yiğit
Akersan: Yiğit sanlı
Akersoy: Namuslu ve yiğit soylu
Akgiray: Temiz ve yaraşır
Akgüç: Namuslu ve güçlü
Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün
Akgündüz: Aydınlık gündüz
Akgüner: Aydınlık sabah vakti
Akgüngör: Aydınlık günler gör
Akhan: Ak soylu han
Akhun: Güney Hun Devleti
Akıman: Eli açık, yiğit, yiğit kimse
Akın: Güçlüklerden yılmayan
Akınalp: Akın yiğidi
Akıner: Akın eri, akın yapan er
Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
Akıntan: Tan vakti,, tanyeri ağarırkenyapılan akın
Akif: İbadet eden
Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
Akköz: Ak renkte göz, ak kor
Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
Akmaner: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse
Akmeriç: ‘ak gibi meriç’ duru sulu meriç
Akna: Kanaatkar
Aköz: Özü ak, temiz,
Akpolat: Ak çelik, manas destanı’nda geçen bir ad
Aksal: ‘birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı’ demek olan ‘sal’ ile ‘ak’tan oluşmuş bir ad
Aksan: Temiz, lekesiz ün
Aksay: Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer
Aksel: Beyaz sel
Aksın: Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin
Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy
Aksu: Kayalardan sızan tatlı ve duru su, anadolu’da birçok akarsu ve yer adı
Aksungur: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
Akşın: Teni ve kılları ak renkli kimse
Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
Aktaç: Gelin tacı
Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı
Aktay: Beyaz tay; toktamış han’ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası
Aktekin: Ak şehzade
Aktimur: Dövme demir, akdemir
Aktolga: Ak kargı
Aktuğ: Beyaz tuğ
Aktuna: Duru tuna, berrak tuna
Aktün: Aydınlık gece, ışıklı gece
Akün: İyi ad, temiz ad, temiz ün
Akünal: Temiz ün sahibi ol
Akyel: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz
Alaaddin: Din uğruna çalışan
Alanay: Alanları aydınlatan ay
Alaner: Alan eri, meydan yiğidi
Alangu: Altın geyik
Alatan: Güneş’in doğuşundan önceki vakit
Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş
Alhan: Al renkli prens
Ali: Yüce, ulu
Alican: Candan, cana yakın
Alihan: Ali ve Han
Alişan: Şanı şerefi en yüksek olan
Alkan: Kızıl kan
Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın
Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
Alkun: El gün, herkes
Alp: Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
Alpagu: Tek başına düşmana saldıran yiğit
Alpağan: Yiğit
Alpar: Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan
Alpartur: Kendine güveni olan yiğit
Alpaslan: Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi
Alpay: Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel
Alpaydın: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
Alpçetin: Yiğit ve çetin kişi
Alpdemir: Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
Alper: Cesur, yiğit
Alperen: Yiğit ve ermiş kişi
Alpergin: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi
Alpertunga: Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap’ın türkçe adı. Yiğitlik simgesi
Alpgiray: Kırım hanlarından. ‘giray’ kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır
Alphan: Yiğit han
Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alpkutlu: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit
Alpman: Yiğit kimse
Alpsoy: Soyca yiğit olan, soylu
Alptekin: Biricik yiğit, yiğit prens
Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi
Alptuğrul: Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan
Alsaç: Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt
Alsan: Ünlen, san, al tanın
Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan
Altanay: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
Altay: Altın, yüce dağ, orta asya’daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, asya’da bir türk budunu
Altemur: Kızıl kor durumuna gelmiş demir
Altınay: Altından yapılmış ay
Altıner: Altın gibi değerli kimse
Altınöz: Özü altın gibi olan kimse
Altınsoy: Çok değerli soy, altın gibi soy
Altıntuğ: Çok değerli tuğ
Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
Altuna: Al renkli tuna, kızıl tuna
Altunay: Altından yapılmış ay altın ay
Altunç: Kızıl tunç
Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit
Altunhan: Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı
Altuntaş: Üçüncü harzem devleti’ni kuran kişi
Amaç: Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek
Andak: Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
Anıl: İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın
Ankan: Temiz soy
Ant: Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
Apaydın: Işıklar içinde, çok aydınlık
Aral: Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
Aras: Doğu anadolu’da bir ırmak, erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
Arbas: Çok güçlü erkek
Arca: Çam, çam ağacı, temiz
Arda: Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen
Ardıç: Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
Arel: Temiz, dürüst
Argın: Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu
Argun: Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran’da kurulduğu ilhanlı devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz
Argün: Temiz, aydınlık gün
Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han
Arıcan: Temiz kimse
Arıç: Dirlik, düzenlik, barış
Arıel: Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el
Arıer: Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
Arıhan: Bkz. Arhan
Arıkal: Temiz kal
Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan
Arıker: Temiz kimse, çelimsiz erkek
Arıkut: Temiz ve kutlu
Arıman: Dürüst ve temiz kişi
Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
Arınç: Erinç, huzur, barış
Arısal: Arı gibi çalışkan
Arısan: Adı, sanı temiz kimse
Arısoy: Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse
Arısu: Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su
Arış: Kağnı otu
Arıt: Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
Arıtan: Temiz bir duruma getiren, temizleyen
Arıtaş: Temiz taş
Arif: Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan
Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkun: Bkz. Arkın
Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül
Arsal: Arı gibi, arısal, kumral
Arsan: Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san
Arsen: Kurtuluş
Arslan: Aslan
Arslaner: Aslaner
Arsoy: Arısoy
Arsu: Arısu
Artaç: Dost, aynı meslekte olan
Artan: Fazlalık, üstünlük
Artuk: Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü selçuklu emiri
Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç
Arun: Bkz. Arın
Asal: Bir şeyde öğe olan, temel
Asım: Günahtan, haramdan çekinen, iffetli
Asutay: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk
Aşan: Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında geçen bir ad
Aşar: Aşıp gider, öte yana geçer,
Aşkın: Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin
Aşkınay: Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay
Aşkıner: Üstün er, üstün kimse
Aşkun: Bkz. Aşkın
Ata: Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü
Atabay: Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey
Atabey: Bkz. Atabek
Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan
Ataç: Atalardan sürüp gelen
Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç
Ataeli: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer
Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han
Atak: Atılgan yiğit, yürekli
Atakan: Atalardan gelen kan, korkusuz
Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit
Atakol: Atılgan ol
Atakul: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala
Atalay: Ünlü, şöhretli
Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
Atamer: ‘benim atam er kişidir’, yiğit atam
Ataner: ‘senin atan er kişidir, yiğittir
Ataol: Gelecek kuşaklara baba, ata olasın
Atasagun: Hekimlerin babası, atası
Atasay: Atayı say, ataya saygı göster
Atasev: Atayı, ataları, babayı sev
Ataseven: Atasını, babasını seven
Atasever: Atalarını seven kimse
Atasevin: Atalarınla sevin
Atasoy: Ata soyu, atadan
Atay: Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi
Ateş: Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku
Atıf: Şefkatli sevecen, bağlayan
Atıl: (‘atılmak’tan buyruk) ‘ileri doğru koş’, ‘saldır’ ‘fırla’
Atılay: Ünlü, şöhretli
Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık
Atınç: ‘sevinç’ ‘övünç’ gibi sözcükler örnekleşerek ‘atmak’ eyleminden yapılmış bir sözcük
Atilla: Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı
Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba
Atlıhan: Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, oğuz han’ınm atası attila hunların büyük imparatoru
Avni: Yardım etmiş, yardımla ilgili
Avşar: Bkz. Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey
Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit
Ayanç: Saygı
Ayas: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz
Ayaydın: Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı
Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk
Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem
Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila’nın amcasının adı)
Aybay: Ay kadar güzel ve zengin
Aybek: Hindistan’da saltanat süren raziye hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı kutluğ han
Ayberk: Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı
Aybey: Ay gibi doğan erkek, bey
Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
Aycan: Ay gibi kimse, ay ve can
Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin
Aydar: Manas destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem
Aydemir: Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta
Aydeniz: Ay ile deniz
Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi’nde bir il
Aydınalp: Aydınlık ve yiğit
Aydınay: Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay
Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse
Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti
Aydinç: Dinç ay, ay gibi güzrl ve dinç
Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan
Aydoğdu: Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan
Aydoğmuş: Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan
Aydolun: Ay’ın on dördü, dolunay
Aygen: Gönül arkadaşı, sevgili
Aygören: Ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan
Aygün: Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel
Ayhan: Ay gibi aydınlatan
Aykaç: Güzel söz söyleyen, ozan
Aykul: Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu
Aykut: Kutlu, uğurlu, mükafat
Aykutalp: Ay kadar kutlu ve yiğit, ertuğrul gazi’nin yanında anadolu’ya geçen bir türk komutanı
Ayman: Ay gibi güzel kimse
Aymete: Ay ve hun imparatoru mete’den oluşmuş bir ad
Aymutlu: Ay gibi güzrl ve mutlu, mutlu ay
Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
Ayral: Başkalarından değişik olan, ayrı olan
Aysal: Ay’la ilgili, ay gibi
Aysan: Ay gibi güzel ad
Aysen: Sen ay gibisin
Aysev: Ay’ı sev
Aysın: Ay gibi güzelsin, sen ay’sın
Aysoy: Ay gibi güzel soy
Ayşan: Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, ay şanlı
Aytaç: Ay tacı, ay’a taç olan
Aytan: Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık
Aytar: Olanları bildiren, haber veren
Aytek: Ay gibi tek olan
Aytekin: Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik
Aytemur: Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam
Aytimur: Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir türk hanı
Aytok: Ay gibi güzel ve tok
Aytolun: Ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay
Aytun: Ay ve gece, aylı gece
Aytuna: Ay gibi güzel ve tuna irmağı gibi görkemli
Aytunca: Ay gibi güzel ve tunca irmağı gibi görkemli
Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
Aytürk: Ay gibi güzel ve türk gibi güçlü
Ayvaz: Ermen uşak
Azim: Büyük, ulu, kararlı
Aziz: Sevgili, az bulunur
Azmi: Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı
Azrak: Çok az bulunur, değerli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu